4166.com-首页

产品资料
  4166.com >>> 产品目录 >>> 电子仪表 >>> 马达

日本SAWAMURA泽村电机马达

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 日本SAWAMURA泽村电机马达
产品型号: SS40E20-L1-10
产品展商: SAWAMURA泽村
产品文档: 无相关文档

简单先容

日本SAWAMURA泽村电机马达日本原装进口日本SAWAMURA泽村电机马达


日本SAWAMURA泽村电机马达  的详细先容

日本SAWAMURA泽村电机马达

日本SAWAMURA泽村电机马达

类型 型号 旋转速度 额定扭矩 额定电流 质量
(公斤)
(rpm) (n·m) (kgf·厘米) 12 v (a) 24 v (a) 100 v (a)
h3r形式 SS40E2-H3R-5 500 0.29 3 2.4 1.2 0.3 1.6
ss40e2-h3r- 12.5 * 200 0.59 6 2.2 1.1 0.27
ss40e2-h3r-25 * 100 1.2 12 2.2 1.1 0.27
SS40E2-H3R-50 50 2 20 2.2 1.1 0.27
SS40E2-H3R-100 25 2.5 25 1.4 0.7 0.17
ss40e2-h3r-250 * 10 3.9 40 1.2 0.6 0.15
SS40E2-H3R-500 5 3.9 40 0.8 0.4 0.1
SS40E2-H3R-1800 1.5 3.9 40 0.6 0.3 0.1
cpu形式
法兰
类型
SS40E2-L1-5 500 0.34 3.5 3.2 1.5 0.35 1.3
SS40E2-L1-10 250 0.69 7 3.2 1.5 0.35
SS40E2-L1-25 100 1.5 15 3.2 1.5 0.35
SS40E2-L1-50 50 2.9 30 3.0 1.4 0.35
SS40E2-L1-100 25 3.9 40 2.2 1.1 0.25
SS40E2-L1-150 18 3.9 40 2.2 1.1 0.25 1.4
SS40E2-L1-300 9 3.9 40 1.2 0.6 0.15
cpu形式
基础
类型
SS40E20-L1-5 500 0.34 3.5 3.2 1.5 0.35 1.5
SS40E20-L1-10 250 0.69 7 3.2 1.5 0.35
SS40E20-L1-25 100 1.5 15 3.2 1.5 0.35
SS40E20-L1-50 50 2.9 30 3.0 1.4 0.35
SS40E20-L1-100 25 3.9 40 2.2 1.1 0.25
SS40E20-L1-150 18 3.9 40 2.2 1.1 0.25 1.6
SS40E20-L1-300 9 3.9 40 1.2 0.6 0.15
b形式 SS40E2-B-125 20 0.98 10 1.6 0.8 0.2 1.2
SS40E2-B-300 8 0.8 0.4 0.1
SS40E2-B-625 4 0.8 0.4 0.1
u2形式 SS40E2-U2□-28 90 1.1 11 3.0 1.4 0.33 1.5
SS40E2-U2□-48 52 1.8 18 3.0 1.4 0.33
SS40E2-U2□-60 40 2.0 20 3.2 1.4 0.33
SS40E2-U2□-120 20 2.0 20 1.8 0.9 0.2
日本SAWAMURA泽村电机马达

SS40E2-L1-5
SS40E2-L1-10
SS40E2-L1-25
SS40E2-L1-50
SS40E2-L1-100
SS40E2-L1-150
SS40E2-L1-300
SS40E20-L1-5
SS40E20-L1-10
SS40E20-L1-25
SS40E20-L1-50
SS40E20-L1-100
SS40E20-L1-150
SS40E20-L1-300
SS40E2-H3R-5
SS40E2-H3R-12.5
SS40E2-H3R-25
SS40E2-H3R-50
SS40E2-H3R-100
SS40E2-H3R-250
SS40E2-H3R-500
SS40E2-H3R-1800
SS40E2-B-125
SS40E2-B-300
SS40E2-B-625
SS40E2-U2L-28
SS40E2-U2L-48
SS40E2-U2L-60
SS40E2-U2L-120
SS40E2-U2R-28
SS40E2-U2R-48
SS40E2-U2R-60
SS40E2-U2R-120
SS40E2-U2W-28
SS40E2-U2W-48
SS40E2-U2W-60
SS40E2-U2W-120

4166.com|4166.com

XML 地图 | Sitemap 地图